Dr. Öğr. Üyesi DENİZ BELENLİ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi DENİZ BELENLİ

T: (0282) 250 4732

M dbelenli@nku.edu.tr

W dbelenli.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Temel Bilimler
Ana Bilim Dalı:Biyokimya
Doktora
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı: VETERİNER / BİYOKİMYA
Öğrenim Yılları: 2009-2015
Tez: TAVUKLARDA GLUKOSİNOLAT VE HİDROLİZ ÜRÜNLERİNİN ENERJİ DENGELERİ VE PERFORMANS PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ (2015)
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2000-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ / BİYOKİMYA
2017-
Araş. Gör. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ / BİYOKİMYA
2012-2015
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Kanser Araştırmaları Katılımcısı UNİVERSİTY OF DUNDEE/ NİNEWELLS HOSPİTAL CANCER CENTRE 2014-2014
Veteriner Hekim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2007-2009
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Biyokimya (Veteriner)
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SEYİDOĞLU N., BELENLİ D., A “SUPER FOOD” FOR ALTERNATIVE NUTRIENTS: Spirulina Platensis, The Online Journal of Science and Technology, vol. 9, pp. 1-6, 2019.
Özgün Makale
2. GÜNEŞ N., AYDIN L., BELENLİ D., HRANİTZ J. M., MENGİLLİG S., SELOVA S., Stress responses of honey bees to organic acid and essential oil treatments against varroa mites, Journal of Apicultural Research, vol. 56, pp. 175-181, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. ÇETİN İ., YEŞİLBAĞ D., CENGİZ Ş. Ş., BELENLİ D., Effects of Supplementation with Rosemary (Rosmarinus officinalisL.) Volatile Oil on Growth Performance, Meat MDA Level and Selected Plazma Antioxidant Parameters in Quail Diets, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. GÜZEL S., YIBAR A., BELENLİ D., ÇETİN İ., TANRIVERDİ M., The concentrations of adipokines in goat milk: relation to plasma levels, inflammatory status, milk quality and composition, Journal of Veterinary Medical Science, vol. 79, pp. 602-607, 2017.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. BELENLİ D., POLAT Ü., YEŞİLBAĞ D., ORMAN A., Effects of glucosinolates and their hydrolysis products on biochemical and performance parameters in broiler chicken diets, Indian Journal of Animal Sciences, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. UDUM KÜÇÜKŞEN D., BELENLİ D., İLHAN T., GÜNEŞ N., YALÇIN M., Obestatin and Ghrelin May Have a Complementary Function During Acute and Chronic Period in Mice, Protein & Peptide Letters, vol. 23, pp. 349-357, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. BELENLİ D., UDUM KÜÇÜKŞEN D., CENGİZ Ş. Ş., POLAT Ü., Influence of Various Volatile Oils as a Dietary Supplement on Biochemical and Performance Parameters in Broiler, Biological and Envormental Sciences, vol. 9, pp. 47-55, 2015.
Özgün Makale
8. GÜZEL S., BELENLİ D., YIBAR A., Plasma amylin concentration in suckling goat neonates and its relationship with C-reactive protein, selected biochemical and hormonal indicators, Acta Veterinaria Brno, vol. 84, pp. 237-242, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. GÜZEL S., BELENLİ D., The interrelationship between resistin and amylin plasma concentrations and their relation to the concentrations of selected reproductive and metabolic hormones and biochemical variables in the early lactation stage of Saanen goats, REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, 2015.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Seyidoğlu N., Belenli D., Merhan O., Bozukluhan K., The Effects of Different Monochromatic Colors on Oxidant Antioxidant Balance in Broilers, Journal of Research in Veterinary Medicine.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BERHOW M. A., VAUGHN S. F., R MOSER B., BELENLİ D., POLAT Ü., RECENT ADVANCES IN PHYTOCHEMISTRY, Bölüm: Evaluating the Phytochemical Potential of Camelina: An Emerging New Crop of Old World Origin, Yayın Yeri: Springer, 2014.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BELENLİ D., ÇETİN İ., Antioxidant and lipid plasma profile of quails fed diet supplemented with phytobiotics, 2nd International Conference on Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry (24.10.2019-26.10.2019).
Özet bildiri
2. BELENLİ D., ÇETİN İ., The effects of plant mix extract (honokiol-magnolol sanguinarine) supplementation on performance and biochemical parameters in quails diets, 2ND INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON BIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES (EURASIANBIOCHEM 2019) (28.06.2019-29.06.2019).
Özet bildiri
3. BELENLİ D., NARİNÇ D., ERDOĞAN S., GÜRCAN E. K., TURGUD KORKMAZ F., Effects of Plumage Color Mutation and Gender on Slaughter and Carcass Characteristics in Japanese Quail, 5th International Vet-Istanbul Group Congress8thInternational Scientific Meeting Days of veterinary medicine (23.09.2018-27.09.2018).
Özet bildiri
4. BELENLİ D., NARİNÇ D., ERDOĞAN S., GÜRCAN E. K., TURGUD KORKMAZ F., The Effects of Monochromatic Lighting with Different Wavelengths on Some Performans and Biochemical Responses in Broilers, 5th International Vet-Istanbul Group Congress8thInternational Scientific Meeting Days of veterinary medicine (23.09.2018-27.09.2018).
Özet bildiri
5. BELENLİ D., POLAT Ü., A BENEFICIAL PHYTOCHEMICAL:SULFORAPHANE, 1st INTERNATIONAL VETERINARY BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY CONGRESS (12.05.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
6. BELENLİ D., POLAT Ü., EFFECTS OF DIETARY CRESS SEED(Lepidium sativum) SUPPLEMENTATIONON BIOCHEMICAL, PERFORMANCE PARAMETERS AND MDA LEVELS IN BROILERS, 1st INTERNATIONAL VETERINARY BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY CONGRESS (12.04.2018-15.04.2018).
Özet bildiri
7. BELENLİ D., POLAT Ü., Sulforaphane Acts as Cancer Fighter, 8. Balkan Animal Science Conference Balnimalcon (06.10.2017-08.10.2017).
Özet bildiri
8. GÜNEŞ N., AYDIN L., BELENLİ D., HRANITZ J. M., MENGLİG S., SELOVA S., Stress responses of honey bees to organic acid and essential oil treatments against varroa mites, mites45th Apimondia international apicultural Congress (29.09.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
9. ERDOST H., İLHAN T., POLAT Ü., BELENLİ D., Histological Effects of the Cress Seeds Added Broiler Ration, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry (ICHC 2017) Antalya (18.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Saime G., Deniz B., Erken laktasyon dönemindeki saanen keçilerinde plazma resistin ve amylin konsantrasyonlarındaki ve bu hormonlarla bazı reprodüktif, metabolik hormonlar ve biyokimyasal değişkenler arasıındaki ilişkiler, 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (22.09.2016-24.09.2016).
Poster
2. GÜNEŞ N., AYDIN L., BELENLİ D., ÇAKMAK İ., ÇAKMAK S., Bal arılarında varroa mücadelesinde kullanılan bazı organik ve uçucu yağ asitlerinin arıların HSP 70 değerleriüzerine etkileri, 7. ULUSAL VETERİNER BİYOKİMYA VE KLİNİKBİYOKİMYA KONGRESİ (28.05.2015-30.05.2015).
Özet bildiri
3. UDUM KÜÇÜKŞEN D., BELENLİ D., GÜNEŞ N., YALÇIN M., SONAT F., Farelerde akut periferal obestatin ve ghreli verilmesinin gıda alımı üzerine etkileri, 7.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (28.05.2015-30.05.2015).
Özet bildiri
4. GÜZEL S., ÖZCAN S. C., BELENLİ D., GÜRPINAR Y., YALÇIN A., PFKFB2 ve PFKFB3 Enzimlerinin Kök Hücrelerin Pluripotentliği ve Farklılaşmasındaki Rolller, 7.Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (28.05.2015-30.05.2015).
Özet bildiri
5. BELENLİ D., GÜZEL S., ÖZCAN S. C., SOLAKOĞLU T. H., YALÇIN A., ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME VE AR-GE GÜNLERİ, ARGE GÜNLERİ (11.11.2014-13.11.2014).
Özet bildiri
6. BELENLİ D., POLAT Ü., TAVUKLARDA GLUKOSİNOLAT VE HİDROLİZ ÜRÜNLERİNİNENERJİ DENGELERİ VE PERFORMANS PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ, 6. ULUSAL VETERİNER BİYOKİMYA KLİNİK BİYOKİMYA KONGRESİ (25.06.2013-27.06.2013).
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Brazilian Journal of Animal Science (05.07.2018-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. The South African Journal of Animal Science (23.01.2018-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. The South African Journal of Animal Science (24.08.2017-), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Yumurtacı Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Yeme İlave Edilen Yeni Nesil Bitkisel Ekstrakt Karışımının Performans, Yumurta Kalitesi Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması , BAP, Yürütücü, 14.05.2019-Devam Ediyor.
2. Etlik Bıldırcın Rasyonlarına İlave Edilen Yeni Nesil Bitkisel Ekstrakt Karışımının Performans, Sekal Mikroflora ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi, BAP, Araştırmacı, 19.02.2018-20.03.2019.
3. Laktasyondaki keçilerde sütte ve kanda adiponektin, leptin, rezistin hormonları, süt içeriği ve kalitesi arasındaki ilişkilerin incelenmesi., BAP, Araştırmacı, 09.12.2013-09.12.2015.
4. Balarılarında varroa mücadelesinde kullanılan çeşitli kimyasal maddelerin arıların beyin dokusunda HSP70 değerleri üzerine etkisi, BAP, Araştırmacı, 16.10.2013-17.04.2017.
5. Laktasyondaki Kıvırcık Koyunların Süt Verim Düzeyi ile Ghrelin ve Obestatin Peptidlerinin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, BAP, Araştırmacı, 07.10.2013-Devam Ediyor.
6. Farelerde Eksojen Ghrelin ve Obestatin Peptidlerinin Verilmesinin Bazı Hormonlara ve Gıda Alımına Etkisi ve Lokal İmmunohistokimyasal Analiz, BAP, Araştırmacı, 12.02.2013-11.02.2016.
7. TAVUKLARDA GLUKOSİNOLAT VE HİDROLİZ ÜRÜNLERİNİN ENERJİ DENGELERİ VE PERFORMANS PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ , BAP, Yürütücü Yrd., 12.04.2011-28.04.2016.
Ödüller
1. Best Presentation Award, 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, Türkiye, 2018.
Katıldığı Kurslar
Uygulamalı Hücre Kültürü ve Moleküler Biyoloji Araştırmaları Kursu, Yer:Nişantası Üniversitesi , 26.06.2018-30.06.2018.